Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 19 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Cập nhật lúc : 09:53 25/07/2017  

Thông báo việc tập trung học sinh thi lại năm học 2016 - 2017


TRƯỜNG THPT HƯƠNG TRÀ THÔNG BÁO Về việc tập trung học sinh thi lại năm học 2016 - 2017 Trường THPT Hương Trà tập trung học sinh thi lại khối 10, 11 năm học 2016-2017. 1. Đối tượng: Tất cả học sinh khối 10, 11 năm học 2016-2017 có học lực cả năm loại yếu, hạnh kiểm từ trung bình trở lên. 2. Thời gian: 7h30 ngày 29/7/2017. 3. Địa điểm: Hội trường trường THPT Hương Trà


4. Nội dung:

-  Hướng dẫn học sinh đăng ký chọn môn thi lại;

- Phổ biến kế hoạch ôn tập thi lại, lịch thi lại;

- Phát giấy mời Cha mẹ học sinh thi lại;

- Một số nội dung khác.

Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh trong diện nói trên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ.

 

 

Nơi nhận:                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

- Niêm yết tại bảng TBHS và Cổng trường;                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Website trường;

- Lưu VT.

 

                                                                                     Nguyễn Văn Tại

Chưa có bình luận nào cho bài viết này