Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Đề thi - Đáp án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề kiểm tra HKI năm học 2013-2014

Đề kiểm tra HKI 8 môn phân hóa năm học 2013-2014

Đề thi HKII năm 2011-2012

Quý thầy cô và các em học sinh tải gói đề thi theo đường liên kết sau: Tải về

Đề thi HKII năm 2010-2011

Quý thầy cô và các em học sinh tải gói đề thi theo đường liên kết sau: Tải về

Đề thi HKII năm 2009-2010

Quý thầy cô và các em học sinh tải gói đề thi theo đường liên kết sau: Tải về

Đề kiểm tra HKI năm học 2012-2013

Ma trận - đề thi - Đáp án Đề kiểm tra HKI năm học 2012 - 2013 các bộ môn. Quý thầy cô và các em xem và tải File theo liên kết sau: download

Đề kiểm tra HKI năm học 2011-2012

Tải đề thi HKI tại File đính kèm!

Đề kiểm tra HKI năm học 2010-2011

Tải đề kiểm tra HKI tại File đính kèm

Đề kiểm tra HKI năm học 2009-2010

Tải đề kiểm tra HKI tại File đính kèm