Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 26 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 01:43 12/11/2012  

Kế hoạch năm 2012-2013

Hương Trà, ngày 15 tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012 – 2013

---›¯š---

- Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013.

- Căn cứ Công văn số 1571/SGD-ĐT/GDTrH của Sở GD&ĐT Thừa Thiên  Huế, ngày 01 tháng 9  năm 2012 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013.

- Căn cứ Kế hoạch Năm học của Trường THPT Hương Trà ngày 10 tháng 9 năm 2012 về triển khai kế hoạch năm học 2012-2013. Tổ Sử-Địa-GDCD xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Bối cảnh năm học.

Năm học 2012 – 2013 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Năm tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động: “Mối thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, bối cảnh đó tạo ra những thuận lợi và khó khăn sau:

2. Thuận lợi:

Về đội ngũ: Tổ gồm có 07 giáo viên của các môn: Sử - Địa – GDCD/ tổng số 23 lớp học. Đủ giáo viên để tổ chức dạy học theo quy định của ngành.

 Trong đó: GV Lịch sử: 03 (02Nữ);   GV Địa lí: 02 (01Nữ); GV GDCD: 02 (01Nữ)

          Đội ngũ giáo viên trẻ, đoàn kết, năng động nhiệt huyết, có tinh thần xây dựng nhà trường, có trách nhiệm cao đối với học sinh.

          Nhiều học sinh có ý thức vươn lên trong học tập, đa số Phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập của học sinh.

Được sự quan tâm sâu sát của Ban Giám hiệu nhà trường, các tổ chức đoàn thể và Hội phụ huynh học sinh trong nhà trường.

          Cơ sở vật chất của trường cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy học hiện nay của toàn thể giáo viên

          3. Khó khăn:

Đại bộ phận học sinh là con em nhà nông, kinh tế khó khăn, thiếu thời gian cho việc học tập.

          Hầu hết  là giáo viên mới ra trường hoặc chuyển từ đơn vị khác đến, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác.

          Có 01 giáo viên nghỉ sinh trong năm học 2012-2013, nên có ảnh hưởng không nhỏ đến việc phân công chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy học.

          Đa số học sinh nhận thức về các bộ môn Sử, Địa, GDCD là những môn phụ nên ít chú ý đầu tư vào học tập.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.

2. Tổ chức thực hiện tốt chương trình và kế hoạch dạy học bộ môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

- Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, đáp ứng mục tiêu giáo dục, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường; chú trọng lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh.

- Tập trung đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

3. Nâng cao chất lượng dạy học các khối lớp, tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi và giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, quan tâm đầu tư chất lượng mũi nhọn, chuẩn bị kỹ lưỡng để tham gia kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh năm học 2012 – 2013 và các năm tiếp theo.

4. Chú trọng công tác đội ngũ về nâng cao tư tưởng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, công tác thực hiện quy chế chuyên môn, thanh – kiểm tra nội bộ, thao giảng, dự giờ thăm lớp

5. Thành lập câu lạc bộ Sử - Địa – Giáo dục công dân và đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2012.

III. CÁC CHỈ TIÊU TRONG NĂM HỌC.

1. Chất lượng học tập của học sinh

a. Chỉ tiêu xếp loại học lực cuối năm:

          - Môn Lịch sử:      75% học sinh đạt từ trung bình trở lên

          - Môn Địa lí:         76% học sinh đạt từ trung bình trở lên

          - Môn GDCD:      80% học sinh đạt từ trung bình trở lên

b. Chỉ tiêu tốt nghiệp THPT:

- Môn Lịch sử:      70% học sinh đạt từ 5 điểm trở lên

- Môn Địa lí:         70% học sinh đạt từ 5 điểm trở lên

          c. Chỉ tiêu học sinh giỏi:

                    - Môn các môn: Lịch sử, Địa lí mỗi môn có 01 đạt giảiHSG cấp Tỉnh

          2. Đối với giáo viên trong tổ.

          a. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: 100% giáo viên xếp loại tốt

b. Chỉ tiêu thi đua: 100% đạt từ danh hiệu lao động tiên tiến trở lên

          c. Chỉ tiêu xếp viên chức: 100% xếp loại khá trở lên

          d. Thi giáo viên  giỏi cấp trường: Mỗi bộ môn có ít nhất 01 giáo viên tham gia.

          e. Thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh: Có ít nhất 01 giáo viên tham gia

          3. Đối với tổ: Tổ đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc

          4. Các chỉ tiêu khác:

          a. Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể.

          - 100% các giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động của các tổ chức đoàn thể  và các hoạt động khác của Nhà trường có hiệu quả.

          b. Hoạt động chuyên môn, ngoại khóa, bồi dưỡng       

-  Tổ chức được 01 ngày ngoại khóa cho học sinh tham gia thi học sinh giỏi khối 12.

          - 100% giáo viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, học chính trị, các hội nghị, trường và tổ tổ chức.

          -  Mỗi giáo viên giảng dạy ít nhất 03 tiết có ứng dụng CNTT/học kỳ

          - Mỗi giáo viên thao giảng ít nhất 02 tiết/ năm học (GV đăng ký DHTĐ: CSTĐCCS: 2 tiết/năm học; CSTĐCT: 3 tiết/năm học)

          - Mối giáo viên dự giờ tối thiểu 18 tiết/ năm học (Tổ trưởng, nhóm trưởng CM dự giáo viên cùng môn tối thiểu 4 tiết/năm học)

          III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

          1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

- Xây dựng đội ngũ có nhận thức tư tưởng, chính trị đúng đắn, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan và tổ chuyên môn, đảm bào chất lượng, số lượng ngày giờ công lao động

- Gương mẫu trong việc giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, đảm bào sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

- Xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện tính trung thực trong công tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Nêu cao tinh thần học tập và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

Thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          2. Thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học

          2.1. Thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học

          - Trên cơ sở khung PPCT của Bộ, hướng dẫn nội dung tinh giảm chương trình, cùng một số kinh nghiệm rút ra từ năm học 2011 - 2012, các nhóm chuyên môn thống nhất xây dựng PPCT chi tiết trình Ban Giám hiệu phê duyệt để thực hiện trong toàn tổ.

          - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn về công tác soạn giảng, đảm bảo dạy đúng, đủ theo phân phối chương trình, các nội dung, đơn vị kiến thức, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của của Ban giám hiệu Nhà trường và các quy định của Tổ chuyên môn và cấp trên đề ra.

          - Tổ chức dạy học bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, kết hợp với giảm tải chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo để tiến hành tổ chức giảng dạy kiến thức một cách trọng tâm, cô đọng nhất, tránh tình trạng tràn lan, giàn trải làm học sinh không nắm được trong tâm bài học.

          - Thực hiện Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 về Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương. Tiến hành lồng ghép “tài liệu địa phương” vào nội dung bài học một cách hợp lý, phù hợp với từng bài của các bộ môn Lịch sử - Địa lí – Giáo dục công dân.

- Đối với bội môn Lịch sử và môn Giáo dục công dân trong quá trình giảng dạy chú trọng tích hợp nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình dạy học đối với các bài có liên quan nhằm giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh. Trong quá trình tích hợp cần xác định rõ mục tiêu sẽ giáo dục học sinh đức tính gì?

- Đối với môn Địa lí và Giáo dục công dân trong quá trình giảng dạy phải thực hiện tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống và bảo vệ môi trường đối với học sinh, để đảm bảo thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ, sở và kế hoạch nhà trường.

- Thường xuyên rà soát, đối chiếu chương trình, đảm bảo thống nhất giữa thực tế lên lớp, sổ báo giảng và sổ đầu bài. Nếu chậm chương trình phải có kế hoạch dạy bù nghiêm túc, tránh bỏ sót chương trình.

Trong giảng dạy cần chú trọng yêu cầu giáo dục toàn diện đối với học sinh, Tùy vào đặc điểm và ưu thế của mỗi bộ môn, giáo viên phải xác định thế mạnh của bộ môn mình trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, giáo dục kỹ năng sống, định hướng tính thẫm mĩ, văn hóa ứng xử giữa học sinh với giáo viên, học sinh với học sinh và các mối quan hệ khác trong và ngoài Nhà trường.

          2.2. Hồ sơ chuyên môn

          a. Giáo án

- Đầu năm học giáo viên đăng kí hình thức giáo án (viết tay,đánh máy hoặc sử dựng giáo án cũ) sẽ sử dụng trong năm học. Giáo án cũ trong quá trình giảng dạy cần phải được cập nhật, bổ sung nội dung, kiến thức mới và phải được tổ chuyên môn và Ban Giám hiệu duyệt mới được sử dụng. Tổ chuyên môn căn cứ đăng ký đầu năm để kiểm tra đánh giá.

- Giáo án của giáo viên phải bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, thực hiện theo hướng dẫn giảm tải hương trình, phù hợp đối tượng học sinh. Việc sao chép máy móc giáo án để đối phó thanh tra, kiểm tra là vi phạm quy chế chuyên môn.

- Giáo án phải có tối thiểu hai cột (HĐGV,HS - NDCB) và nhất thiết phải có mục ghi ngày soạn.

- Giáo án phải thể hiện rõ việc đổi mới phương pháp trong dạy học: ứng dụng CNTT, tổ chức hoạt động nhóm một cách hợp lý, các phương pháp dạy học tích cực, chú ý xây dựng hệ thống câu hỏi dẫn dắt, khắc sâu trọng tâm.

- Giáo án soạn đảm bảo đúng phân phối chương trình đã được thống nhất, không cắt xén, không gộp tiết.

b. Các loại hồ sơ khác. (lịch báo giảng, sổ đầu bài, sổ điểm chính, sổ điểm cá nhân, sổ dự giờ, sổ ghi chép, sổ chủ nhiệm và sổ kế hoạch công tác) 

- Để phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng, yêu cầu mỗi giáo viên ghi chép và lưu giữ các loại hồ sơ, sổ sách cẩn thận, khoa học.

- Các loại hồ sơ như: sổ đầu bài, lịch báo giảng, sổ điểm chính phải được cập nhật thường xuyên (Lịch báo giảng lên đầu tuần. Giáo viên chủ nhiệm đánh vắng và khóa cuối tháng; cập nhật điểm sổ chính sau khi trả bài kiểm tra, sửa điểm đúng quy chế và hạn chế sửa nhiều...).

- Sổ đầu bài cần ghi đầy đủ các thông tin: Tiết theo PPCT, tên bài dạy đúng theo PPCT và có phần nhận xét tiết dạy.

- Các giáo viên cần hoàn thành các loại sổ sách, hồ sơ đúng thời hạn. TTCM kiểm tra hồ sơ, sổ sách cá nhân định kì 4 lần /năm học và có thể kiểm tra đột xuất. BGH có thể kiểm tra theo kế hoạch  hoặc đột xuất. Sau mỗi đợt kiểm tra tổ sẽ có đánh giá tổng kết cụ thể để rút kinh nghiệm.

2.3. Thao giảng, dự giờ.

a. Thao giảng.

- Mỗi giáo viên phải đăng kí thao giảng đúng quy định: 02 tiết /năm học (1 tiết/1học kỳ) Khuyến khích giáo viên tham gia đầy đủ các đợt thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học và các cuộc thi do Nhà trường, Công đoàn và Đoàn trường tổ chức.

- Đối với GV có đăng kí danh hiệu thi đua:

     +  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: tối thiểu 02 tiết/ năm học

      +  Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:   tối thiểu 03 tiết/ năm học

Ngoài ra, GV đăng kí Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc cấp tỉnh thì phải tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và 01 sáng kiến kinh nghiệm.

- Giáo viên sắp xếp lịch thao giảng hợp lí để Ban giám hiệu, thành viên hội đồng thi đua, giáo viên trong tổ cùng dự.

b. Dự giờ

- Mỗi giáo phải dự giờ tối thiểu 18 tiết/ năm học. Trong đó cần tập trung dự giờ đầy đủ các tiết thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi trong cùng chuyên môn để trao đổi và rút kinh nghiệm.

- Tổ trưởng chuyên môn, Nhóm trưởng chuyên môn phải dự giờ giáo viên trong tổ  tối thiểu 4 tiết/ năm học; tổng số tiết dự giờ  trong năm không dưới 18 tiết.

- Các tiết dự giờ phải có ghi chép, đánh giá, xếp loại vào trong Sổ dự giờ.

2.4. Ứng dụng công nghệ thôn tin, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

a. Ứng dụng CNTT

- Giảng dạy có ứng dụng Công nghệ Thông tin đã trở thành một công việc thường ngày đối với các giáo trong việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Tối thiểu mỗi giáo viên phải có 3 tiết dạy có ứng dụng hợp lí CNTT trong mỗi học kì.

b. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học 

- Các giáo viên trong tổ cần tích cực sử dụng các thiết bị, dụng cụ dạy học cho từng bài học để sử dụng, tránh tình trạng nhà trường có thiết bị dạy học nhưng không dùng.

- Các nhóm chuyên môn cần đề xuất, mua sắm bổ sung các thiết bị còn thiếu.

- Việc sử dụng thiết bị là yêu cầu bắt buộc với tất cả các giáo viên. Đây cũng là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại giáo viên.

2.5. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học triệt để hơn, sâu rộng hơn đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.    

-  Để nâng cao chất lượng dạy học của bộ môn, việc đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu bắt buộc đối với các giáo viên. Mỗi giáo viên cần xây dựng kế hoạch ĐMPP dạy học phù hợp, trên cơ sở đó, tổ xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học của tổ.

- Tăng cường công tác chỉ đạo đổi mới phương pháp đến tất cả các giáo viên trong Tổ thông qua các hoạt động sinh hoạt chuyên môn như dự giờ thăm lớp của giáo viên, tổ chức hội thảo cấp tổ, tổ chức dự giờ, thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy...

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Giáo viên cần căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD-ĐT để sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh, khắc phục lối dạy học thuần tuý đọc – chép, chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm hợp lý, rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Chú trọng việc dạy học thực hành rèn luyện kỹ năng trong giờ chính khoá, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh, chú trọng liên hệ thực tế phù hợp với nội dung bài học. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tăng cường kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh.

- Nhằm tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, tổ thường xuyên dự giờ thăm lớp các giáo viên, qua đó nắm bắt được việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch bài dạy của giáo viên, biết được những thuận lợi và khó khăn về chuyên môn, biết được mức độ thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình và mức độ đổi mới phương pháp dạy học. Sau buổi dự giờ thăm lớp tổ sẽ có những trao đổi, góp ý để thấy được những ưu điểm và hạn chế trong việc đổi mới phương pháp dạy học.

          - Cuối năm, tổ chuyên môn có đánh giá, tổng kết việc đổi mới phương pháp dạy học dạy học

2.6. Kiểm tra, đánh giá học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12.12.2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT, tổ chức đủ số lần kiểm tra (Kiểm tra: Miệng, 15 phút, Thực hành, 1 tiết và học kỳ).

- Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan. Kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút có thể kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiêm hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên. Kiểm tra từ 1 tiết trở lên thực hiện 100% kiểm tra tự luận, dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

Đối với môn Giáo dục công dân, cần kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

Đối với các môn: Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã được học, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

Thực hiện Công văn số 8773/BGDĐT - GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT, các giáo viên tiến hành ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng. Với các bài kiểm tra cuối học kì, cuối năm, dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.

- Trước khi kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kỳ các giáo viên trong nhóm tổ chức hội ý, thảo luận kỹ nội dung trọng tâm và mức độ để ra theo chuẩn kiến thức kỹ năng, xây dựng ma trận đề kiểm tra chung. Sau khi kiểm tra xong giáo viên nộp đề cho TTCM.

- Khi kiểm tra tập trung, giáo viên cần theo dõi lịch ra đề, nộp đề của Ban giám hiệu và tổ chuyên môn để thực hiện đúng thời gian, tranh việc nộp chậm làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của tổ chuyên môn và toàn trường.

- Bài kiểm tra 15 phút của HS trả không quá 10 ngày, kiểm tra 1 tiết trả không quá sau 2 tuần (Giáo viên nhắc nhở học sinh lưu giữ bài kiểm tra để phục vụ cho công tác KĐCLGD)

2.7. Chế độ thông tin, báo cáo

Mỗi giáo viên phải thường xuyên xem thông báo của  nhà trường và tổ chuyên môn để thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian; hạn chế tối đa việc chậm trễ của cá nhân làm ảnh hưởng kế hoạch chung. Tổ và Nhà trường xem đây là một trong các tiêu chí đánh giá việc thực hiện quy chế của giáo viên và tham gia đánh giá xếp loại  công chức.

          3. Thanh tra, kiểm tra nội bộ

- Để đảm bảo theo yêu cầu tối thiểu 1/3 số giáo trong tổ được thanh tra, trong năm học 2012-2013, tổ đề nghị danh sách thanh tra:

1 Thầy Phạm Ngọc Khai – P.TTCM, giáo viên giảng dạy môn GDCD

2 Cô Nguyễn Thị Mai Hương -  giáo viên giảng dạy môn Địa lý

- Hình thức thanh tra:

+ Mỗi giáo viên đăng kí dạy 2 tiết thao giảng (01 tiết tự chọn và 01 tiết do ban giám hiệu hoặc tổ chuyên môn chỉ định).

+ Kiểm tra hồ sơ, sổ sách theo định kì và kiểm  tra đột xuất.

          + Đánh giá quá trình công tác trong suốt cả năm học.

4. Công tác phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi

a. Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi được coi là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chuyên môn, giáo viên được tổ phân công cần có trách nhiệm trong việc dạy bồi dưỡng học sinh, nâng cao chất lượng bồi dưỡng

- Giáo dạy bồi dưỡng 12 chủ động tìm hiểu, nắm nội dung ôn tập để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể.

- Các tiết dạy bồi dưỡng phải được đầu tư kĩ lưỡng, có giáo án (ghi nội dung chính) để nhà trường, tổ chuyên môn kiểm tra.

      Đối với khối 10 và 11

- Dự kiến phân công phụ trách (Nếu nhà trường tổ chức).

 

TT

Môn

Khối

Giáo viên phị trách

Ghi chú

1

Lịch sử

10

Nguyễ Thị Thanh

 

2

Lịch sử

11

Lê Anh Tuấn

 

3

Địa lý

10

Nguyễn Thị Mai Hương

 

4

Địa lý

11

Hoàng Tăng Phi

 

- Giáo viên được phân công phụ trách chịu trách nhiệm trong việc phối hợp với các giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm để lựa chọn học sinh bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch, nội dung và bố trí thời khóa biểu, ra đề kiểm tra lựa chon đội tuyển...  

b. Phụ đạo, ôn thi tốt nghiệp  khối 12

- Tham gia dạy phụ đạo, ôn thi Tốt nghiệp cho học sinh khối 12.   

- Tổ chuyên môn sẽ đề nghị Nhà trường tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT 2 môn Địa lí và Lịch sử ngay từ học kỳ I năm học 2012-2013. Giáo viên được phân công giảng dạy khối 12 sẽ được phân công ôn thi cho học sinh lớp giảng dạy.

- Giáo viên được phân công giảng dạy phải có đầy đủ kế hoạch giảng dạy, giáo án ôn thi theo quy định của Nhà trường.

5. Công tác chủ nhiệm

- Giáo viên được phân công công tác chủ nhiệm cần tận tâm, theo dõi học sinh sát sao hơn để kịp thời khuyến khích những học sinh có tinh thần, thái độ học tập và rèn luyện tốt, đồng thời xử lí các trường hợp vi phạm, nắm bắt tình hình mọi mặt .

- Giáo viên chủ nhiệm cần thường xuyên phối hợp với giám thị, Đoàn trường, phụ huynh để giáo dục học sinh trong lớp.

- Kịp thời nắm bắt, xử lý các tình huống xảy ra trong lớp, một số tình huống không thể xử lý cần kịp thời báo cáo với Giám thị, Đoàn trường, Phụ huynh học sinh và Nhà trường để bàn giải pháp xử lý.

6. Đổi mới công tác sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Tổ lên kế hoạch tổ chức 03 buổi sinh hoạt chuyên đề với 03 bộ môn với nội dung đề ra giải pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt là làm thế nào để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém, tích hợp nội dung giáo dục kỷ năng sống, giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiểm tra, đánh giá gọc sinh môn GDCD…

- Các giáo viên nghiên cứu kĩ chương trình của các khối lớp, tìm ra các bài dạy khó, từ đó các giáo viên trong tổ thảo luận, lên kế hoạch dạy mẫu theo từng kì, đồng thời chọn các giáo viên có năng lực chuyên môn để thực hiện tiết dạy mẫu. Các tiết dạy mẫu phải được giáo viên trong tổ chuyên môn xây dựng một cách chu đáo, sát mục tiêu, sát đối tượng và bám sát chuẩn Kiến thức- kĩ năng. Sau khi dự giờ, các giáo viên phải góp ý, rút kinh nghiệm tiết dạy cả về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

- Tiếp tục tăng cường đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng giảm sinh hoạt hành chính, tăng cường trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn. Giáo viên cần tích cực hơn nữa trong việc nêu vấn đề, các giả pháp đển nâng cao chất lượng dạy học.

7. Tổ chức hoạt động ngoại khóa

- Tổ lên kế hoạch xây dựng chương trình ngoại khóa cấp tổ cho học sinh dự thi học sinh giỏi khối 12 năm học 2012-2013 và dự kiến tiến hành vào cuối tháng 10 năm 2012.

- Trình BGH duyệt kế hoạch vào cuối tháng 9 năm 2012.

- Nội dung: Tham quan, học tập một số di tích lịch sử thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

- Mục đích: Thông qua hoạt động ngoại khóa để giáo dục truyền thống, lịch sử văn hóa của quê hương, từ đó khơi dậy niền tự hào và lòng yêu quê hương, đất nước đối với học sinh.

8. Công tác phối hợp với các đoàn thể

a. Công đoàn

- Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc chăm lo đời sống của cán bộ giáo viên trong tổ, góp phần thực hiện tốt chức năng của tổ Công đoàn.

- Tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động Công đoàn.

- Hình thức gây quỹ: 100.000/ đoàn viên/ 1 học kỳ.

b. Đoàn trường

          - Hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động, kế hoạch của Đoàn trường.

          - Giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Đoàn trường để xây dựng chi đoàn lớp vươn lên.

9. Một số chỉ tiêu cụ thể.

a. Đối với học sinh: (Kèm theo bản đăng kí chỉ tiêu chất lượng bộ môn )

          Lịch sử:

- Tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình trở lên: 75%.

- Tỉ lệ đậu TN THPT môn Lịch sử: ngang mặt bằng chung của tỉnh và không dưới 70%.

Địa lý:

- Tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình trở lên: 76% .

- Tỉ lệ đậu TN THPT  môn Địa Lý: ngang mặt bằng chung của tỉnh và không dưới 70%.

          GDCD:

- Tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình trở lên: 80%.

b. Đối với GV

          - Ít nhất 3 GV đăng kí thi GVDG cấp trường (Mỗi bộ môn 01 giáo viên).

- 100% đạt Lao động tiên tiến và xếp loại công chức từ khá trở lên, có ít nhất 02 GV đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

IV. ĐĂNG KÍ DANH HIỆU THI ĐUA 

Nhà trường chỉ xét thi đua cho những giáo viên có đăng kí. GV có đăng kí CSTĐ phải đăng kí đề tài SKKN ngay từ đầu năm.

1. Đăng kí danh hiệu thi đua cá nhân:

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN

Đăng kí DHTĐ

Đề tài SKKN

1

Lê Anh Tuấn

Sử

LĐTT

 

2

Nguyễn Hưng Kim Phụng

Sử

LĐTT