Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 26 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Công Đoàn

Cập nhật lúc : 18:56 11/12/2012  

Kế hoạch năm 2012-2013

                                                    Hương Trà, ngày 14 tháng 08 năm 2012

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2012 – 2013

 

I/ Về tổ chức: 

- Tổng số CB, Giáo viên, CNV: 65 (06 nhân viên hợp đồng).    Nữ: 39.

- Tổng số đoàn viên : 60.  Nữ: 38.

-  Tổng số đảng viên: 21.  Nữ: 11.

- Số tổ công đoàn: 08. 

- Ban Chấp hành: 05.  Nữ: 03.

II/ Thuận lợi - Khó khăn: 

1) Thuận lợi:

Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp lãnh đạo của Ngành cũng như Thị ủy Hương Trà về công tác chuyên môn và công tác chính trị; Đội ngũ cán bộ giáo viên cơ bản đầy đủ (59 cán bộ, giáo viên biên chế), đa số giáo viên trong trường tuổi đời còn trẻ nên rất năng nổ nhiệt tình trong công tác; toàn đơn vị có tinh thần đoàn kết cao của mọi thành viên và các tổ chức; có sự quan tâm nhiệt tình của cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn trường đóng; Học sinh tăng nhanh về số lượng và chất lượng, năm học 2012 – 2013 toàn trường có 23 lớp, đa số học sinh ngoan hiền, chất lượng tuyển sinh cao hơn năm trước,...

2) Khó khăn:

- Đa số đội ngũ CB, GV, NV còn thiếu kinh nghiệm và phần lớn là nữ đang trong độ tuổi sinh nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến kết quả công tác toàn trường trong năm học.

- Trường chỉ mới có 01 Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng nên công tác quản lý còn chồng chéo.

- Đời sống của đội ngũ CB, GV, NV phần lớn còn thiếu thốn và sống chủ yếu dựa vào tiền lương khá thấp (tuổi nghề còn trẻ).

III/ Đăng ký thi đua: 

1) Kết quả thi đua năm 2011 - 2012:

* Tập thể:

- Công đoàn vững mạnh và được CĐ Ngành khen thưởng.

* Cá nhân:

- Có 02 đoàn viên được CĐ ngành khen thưởng năm học.

- Có 17 đoàn viên được khen cấp CĐCS.

2) Đăng ký thi đua năm học 2012 - 2013:

* Tập thể:

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc và LĐLĐ Tỉnh khen thưởng.

* Cá nhân:

- Có 01 đoàn viên được LĐLĐ tỉnh khen thưởng.

- Có 03 đoàn viên được CĐ ngành khen thưởng.

- Có 18 đoàn viên được khen thưởng cấp CĐCS.

IV/ Nội dung công tác thực hiện: 

1) Phát huy dân chủ, công khai, tổ chức phong trào thi đua, tham gia quản lý : 

- Giám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực dân chủ trong nhà trường: Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường, tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân qua việc giám sát, kiểm tra.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ như: Xây dựng quy chế công khai, tổ chức kiểm tra giám sát định kỳ, tổ chức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt… nhằm nhân điển hình tiên tiến trong đơn vị.

- Xây dựng mục tiêu, nội dung thi đua, phát động thi đua đầu năm, tổ chức đăng ký thi đua, tổ chức tuyên truyền vận động, mở chuyên đề trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau về chuyên môn, tổ chức hội thi, hội giảng, tham quan học tập, theo dõi kiểm tra đánh giá, xếp loại thi đua, tổng kết khen thưởng.

- Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học, tham gia triển khai thực hiện chế độ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, tham gia thành lập bộ máy và các tổ chức trong nhà trường, tham gia đánh giá đề nghị khen thưởng, tham gia vào việc bố trí, tuyển dụng, sử dung lao động, tham gia xây dựng các quy chế, nội quy trường học, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách,…

2) Công tác chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích, hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Quan tâm các chế độ chính sách như: xét hết tập sự, nâng lương, ưu đãi, phụ cấp, trợ cấp, khen thưởng,… và các nguồn thu nhập khác trong nhà trường, chăm lo sức khoẻ như bảo hiểm xã hội, y tế,...

- Chăm lo đời sống tinh thần, đảm bảo các quyền lợi chính đáng, hợp pháp khác: điều kiện làm việc, lao động sáng tạo, đào tạo và bồi dưỡng, quyền được thông tin,…

- Tổ chức khám sức khỏe cho đội ngũ CB, GV, NV trong đơn vị.

3) Công tác tuyên truyền, giáo dục:

- Phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản của các cấp, tuyên truyền về tổ chức công đoàn; tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nghĩa vụ của công dân; nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, chính trị; tuyên truyền, giáo dục xây dựng gia đình văn hoá, Dân chủ- Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm, thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

4) Công tác xây dựng tổ chức công đoàn:

- Hoàn thiện các quy chế hoạt động của BCH Công đoàn, Uỷ ban kiểm tra công đoàn, quy chế phối hợp với chính quyền đồng cấp,…

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn, thực hiện thu chi tài chính, thông tin báo cáo, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phát triển.

5) Công tác khác:

- Tham gia các công tác xã hội, từ thiện, các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ… của cấp trên và địa phương nơi trường đóng.

- Tham gia hiến máu tình nguyện.

- Tham hỗ trợ học sinh thi TN THPT năm 2013.

- Tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa…

- Kêu gọi đoàn viên trong đơn vị hỗ trợ cho những đoàn viên gặp khó khăn đột xuất trong năm học

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

 

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

15/08 - 09/2012

- Chuẩn bị cho Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012 – 2014.

- Tham dự lễ Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2011-2012 do Công đoàn Ngành tổ chức.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức lễ Khai giảng năm học 2012-2013.

- Đăng ký danh hiệu thi đua của Công đoàn và Chuyên môn trong năm học 2012-2013.

- Khám sức khỏe cho CĐV.

- Kiểm tra tài chính Công đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2012.

- Tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012 – 2014.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CBCC năm học 2012-2013.

- Phát động phong trào “Dạy tốt, học tốt” chào mừng các Đại hội, Hội nghị đầu năm học 2012-2013.

- Tham gia Hiến máu nhân đạo.

- Chỉ đạo Ban TTND trường học làm việc theo kế hoạch.

- Triển khai cho đoàn viên ký cam kết không tham gia các hoạt động liên quan đến việc sử dụng ma túy, hút thuốc trong trường học, không sinh con thứ 3 trở lên…

 

 

 

 

10/2012 

- Hoàn thành tổ chức BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2014.

- Xây dựng quy chế hoạt động của BCH, UBKT, BNC nhiệm kỳ mới.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” vòng I của năm học 2012-2013.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức phong trào dự giờ, thăm lớp chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10.

- Phối hợp với Đoàn trường tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10 trong học sinh.

- Giao lưu Văn nghệ - Thể thao trong CB, GV chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10.

- Phối hợp với chuyên môn hoàn thiện công tác “Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục”.

- Tuyên truyền một số chế độ chính sách liên quan đến Ngành.

 

11/2012

- Phát động phong trào thao giảng, dạy tốt hướng đến chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Giao lưu với một CĐ trường THPT trên bịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức hoạt động GDNGLL cho HS.

- Tổng kết cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11.

- Tổng kết phong trào thi đua đợt 1, năm học 2012 – 2013.

- Hỗ trợ đoàn HSG 12 tham gia thi HSG Tỉnh tại Huế.

- Chỉ đạo Ban TTND trường học làm việc theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

18/ /11/2012

 

12/2012

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức hoạt động GDNGLL cho HS.

- Đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài niệm các hùng Liệt sĩ của thị xã Hương Trà nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam.

- Phối hợp với chuyên môn kiểm tra hồ sơ chuyên môn của một số tổ chuyên môn trong trường.

- Tham gia hội diễn Văn nghệ quần chúng tại thị xã Hương Trà.

- Chỉ đạo Ban TTND kiểm tra tài chính nhà trường cuối năm 2011.

- Tập huấn công tác Công đoàn tại CĐ ngành.

- Dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018.

- Đề nghị nâng lương trước và đúng hạn cho ĐV (06 tháng cuối năm).

- Phối hợp với chuyên môn kiểm kê tài sản nhà trường.

- Quyết toán kinh phí Công đoàn cuối năm 2012.

 

 

 

 

 

 

01/2013

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức thi HKI.

- Sơ kết học kỳ I.

- Hỗ trợ cho HS nghèo vào dịp sơ kết HKI.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức Ngoại khóa cho HS.

- Thăm và tặng quà cho đoàn viên CĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

- Phối hợp với chuyên môn hoàn thành công tác đánh giá trong chất lượng trường học và gửi hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài.

 

 

Từ quỹ khuyến học

02/2013

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - 03/02.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” vòng 2 của năm học 2012-2013.

- Phối hợp với chuyên môn kiểm tra công tác của phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Kêu gọi các nhà hảo tâm trên địa bàn Huyện, CMHS và giáo viên để huy động và phát triển quỹ Khuyến học.

- Phối hợp với chuyên tổ chức thi tuyển chọn HSG khối 11, tạo nguồn cho các đội tuyển HSG trong năm học 2013 – 2014.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức Ngoại khóa cho HS.

 

03/2013

- Phát động phong trào thao giảng, dạy tốt hướng đến chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ - 08/3.

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 cho CBGV và học sinh nữ.

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM  và ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế – 26/3.

- Phối hợp với chuyên môn nghiệm thu các đề tài “Sáng kiến kinh nghiệm” của GV đã đăng ký từ đầu năm học.

- Chỉ đạo Ban TTND trường học làm việc theo kế hoạch.

 

04/2013

- Chỉ đạo Ban TTND trường học làm việc theo kế hoạch.

- Hoàn thiện các đề tài “Sáng kiến kinh nghiệm” của GV đạt yêu cầu để nộp tại HĐKH Ngành thẩm định.

- Phối hợp với chuyên môn đánh giá, tổng kết phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012-2013 và đề nghị cấp trên công nhận.

 

05/2013

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức thi HKII.

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh – 19/5.

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua năm học 2012 – 2013.

- Đề nghị nâng lương trước và đúng hạn cho ĐV (06 tháng đầu năm).

- Tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở năm học 2012 – 2013.

- Giới thiệu đoàn viên CĐ tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng vào dịp hè 2013.

- Tham gia công tác coi thi và chấm thi TN THPT.

- Tổng kết phong trào thi đua năm học 2012 – 2013.

 

06 và

07/2013

- Tổ chức tham quan và nghỉ dưỡng cho đoàn viên Công đoàn.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- Phối hợp với chuyên môn tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013.

 

08/2013

- Tham gia tập huấn công tác Chuyên môn và Công đoàn.

- Tham dự lễ Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2012 – 2013 do Công đoàn Ngành tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2013 – 2014.

Nếu có

 

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 Nguyễn Đào Duy Khải