Thứ Hai, 15/10/2018

Buổi sáng

Chào cờ:

8h00: Trực báo cốt cán Tuần.

Tiếp tục dự lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên làm công tác tư vấn học sinh đến hết ngày 18/10/2018 (C.Thu; C.Ý).

Thứ Ba, 16/10/2018

Buổi sáng

Tiết 5: BGH và đại diện Thường trực Đoàn trường dự sinh hoạt lớp 12B4.

Hạn cuối GVCN 12 chốt danh sách học sinh học thêm, phụ đạo với PHT phụ trách.

Buổi chiều

14h00: BTCB dự kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng và 88 năm ngày truyền thống các Ban Đảng tại TTBDCT thị xã.

Thứ Năm, 18/10/2018

Buổi chiều

14h00: Họp Hội đồng kỷ luật học sinh tại Hội trường (PHT P.V.Bình, QĐ).

Khai mạc giải bóng đá học sinh (xem kế hoạch).

Tiết 9, 10: Sinh hoạt tổ CM.

Thứ Sáu, 19/10/2018

Buổi sáng

Tiếp tục dự lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật đến hết ngày 20/10/2018 (giáo viên môn GDCD).

Buổi chiều

14h00: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn tại Hội trường Sở GD&ĐT (CTCĐ, Chủ nhiệm UBKT công đoàn cơ sở, Kế toán).

Thứ Bảy, 20/10/2018

Buổi sáng

Thông báo thay đổi PCCM và TKB.

Buổi chiều

Tiết 9, 10: Đại hội Đoàn trường phiên trù bị.

Chủ Nhật, 21/10/2018

Buổi sáng

7h30: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Hương Trà năm học 2018-2019 (GM).

8h15: Tập huấn về phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá Tiếng Anh chuẩn quốc tế tại Hội trường Sở (GV được cử).