Thứ Hai, 11/12/2017

Buổi sáng

Chào cờ

8h00: Trực báo cốt cán Tuần.

Triển khai kiểm tra học kỳ 1 môn TD-GDQP theo TKB đến hết tuần 18.

GVCN hoàn thành thu nộp BHYT năm 2018.

Buổi chiều

Chú ý: Tuần 17 hoán đổi TKB chiều thứ 4 và chiều thứ 5 cho nhau (bao gồm TKB chính khóa khối 11, TKB học bù khối 10; TKB môn TD-GDQP khối 12).

Thứ Tư, 13/12/2017

Buổi chiều

13h30: Họp Chi bộ - kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại TCCS Đảng, Đảng viên năm 2017.

Dạy học TKB chiều thứ 5.

Thứ Năm, 14/12/2017

Buổi sáng

8h00: HT dự họp HĐND thị xã.

Buổi chiều

Dạy học TKB chiều thứ 4.

Thứ Bảy, 16/12/2017

Buổi chiều

15h00: Sinh hoạt tổ CM.