Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 06 tháng 08 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc

Phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc

Cập nhật lúc : 16:52 10/10/2018  

Quy định phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc của BGH và cán bộ cốt cán năm học 2018-2019 Phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc của Ban giám hiệu và cán bộ cốt cán trường THPT Hương Trà năm học 2018 - 2019.

Chi tiết văn bản tại File đính kèm!

Tải file 1