Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 06 tháng 08 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc

Phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc

Cập nhật lúc : 16:52 10/10/2018  

Quy định phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc của BGH và cán bộ cốt cán năm học 2018-2019 Phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc của Ban giám hiệu và cán bộ cốt cán trường THPT Hương Trà năm học 2018 - 2019.

Chi tiết văn bản tại File đính kèm!

Tải file 1