Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 06 tháng 08 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Đoàn thể

Đoàn thể

Cập nhật lúc : 11:19 12/10/2012  

Chi Bộ Chi bộ trường THPT Hương Trà được thành lập từ năm 2009, tách ra từ Chị Bộ Phòng GD Thị Xã Hương Trà. Trong kỳ Đại hội Chi Bộ lần Thứ Nhất năm 2010, Chi bộ đã bầu ra chi Ủy gồm 3 đồng chí.

Stt

Họ và Tên

C.Vụ Chính Quyền

C.Vụ Đảng

1

Mai Trọng Đạt

Hiệu Trưởng

Bí Thư

2

Nguyễn Văn Tại

TTCM

Phó Bí Thư

3

Võ Thị Quỳnh Trang

TTCM

Chi Ủy viên

4 Phan Văn Bình  Phó Hiệu Trưởng Đảng viên
5 Nguyễn Đào Duy Khải TTCM-CTCĐ Đảng viên
6 Lê Thị Ngọc Trâm TTCM Đảng viên
7 Lê Anh Tuấn TTCM Đảng viên
8 Lê Văn Ngọc BT Đoàn Đảng viên
9 Nguyễn Văn Thạch PBT Đoàn Đảng viên
10 Nguyễn Thị Thu Hiền PBT Đoàn-TPCM Đảng viên
11 Trần Hưng Tuấn TK HĐSP Đảng viên
12 Đoàn Thị Hạnh TPCM Đảng viên
13 Lại Văn Bình Giáo viên Đảng viên
14 Phạm Thị Ngọc Tình Giáo viên Đảng viên
15 Nguyễn Thị Minh Trang Giáo viên Đảng viên
16 Lê Thị Nhung Giáo viên Đảng viên
17 Đoàn Việt Thu Giáo viên Đảng viên
18 Hà Thị Như Ý Giáo viên Đảng viên
19 Trần Quốc Khánh Giáo viên Đảng viên
20 Nguyễn Lan Phượng Giáo viên Đảng viên
21 Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên Đảng viên
22 Mai Thị Thanh Tuyết Nhân viên Giáo vụ Đảng viên