Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 06 tháng 08 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:08 24/02/2016  

Phó Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Nguyễn Văn Tại
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Email:   tainv.toan.ht@gmail.com
Điện thoại:  
Địa chỉ:  Tổ dân phố 2, Hương Vân, Hương Trà

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Hoạt động Ngoài giờ lên lớp.

- Phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.