Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Kế hoạch Kiểm tra Cải cách Hành Chính Căn cứ Kế hoạch 243/KH-SGDĐT ngày 17/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2016; Quyết định số 239/QĐ- SGDĐT ngày 24/02/2016 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ban hành quy định tạm thời ...

Mẫu đơn dự tuyển vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Quý vị phụ huynh sử dụng mẫu đơn dự tuyển vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 theo File đính kèm!