Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 06 tháng 08 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Kế hoạch Kiểm tra Cải cách Hành Chính Căn cứ Kế hoạch 243/KH-SGDĐT ngày 17/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2016; Quyết định số 239/QĐ- SGDĐT ngày 24/02/2016 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ban hành quy định tạm thời ...

Mẫu đơn dự tuyển vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Quý vị phụ huynh sử dụng mẫu đơn dự tuyển vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 theo File đính kèm!