Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Kế hoạch Kiểm tra Cải cách Hành Chính Căn cứ Kế hoạch 243/KH-SGDĐT ngày 17/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2016; Quyết định số 239/QĐ- SGDĐT ngày 24/02/2016 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ban hành quy định tạm thời ...

Mẫu đơn dự tuyển vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Quý vị phụ huynh sử dụng mẫu đơn dự tuyển vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 theo File đính kèm!