Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Ban đại diện CMHS

Ban đại diện CMHS

Quy chế hoạt động BĐD CMHS năm học 2015 - 2016
Căn cứ các quy định tại chương VI, quy định nhiệm vụ của nhà trường, gia đình và xã hội của Luật giáo dục năm 2005; ...