Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 19 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Ngoại khóa SKSS

Ngoại khóa SKSS

Các mục ảnh khác