Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 24 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » HĐNGLL tháng 11: " Thanh niên Hương Trà với truyền thống hiếu học vè tôn sư trọng đạo"

HĐNGLL tháng 11: " Thanh niên Hương Trà với truyền thống hiếu học vè tôn sư trọng đạo"

Các mục ảnh khác