Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Hoạt động NGLL tháng 12 - Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

Hoạt động NGLL tháng 12 - Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

Các mục ảnh khác