Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 24 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Anh doan

Anh doan

Các mục ảnh khác